Всеки ден на страниците на вестник "Марица" ще откриете виц или забавно житейско прозрение. 

***

Трима лекари претърпели тежка катастрофа и се озовали при св. Петър, който почнал да ги разпитва поред:

- Ти какъв беше на Земята?

- Ами аз, свети Петре, бях детски хирург.

- О, лекувал си деца, браво. Отивай в Рая! Ами ти?

- Аз бях психиатър.

- Лекувал си болни души... отивай в Рая и ти. Ами ти?

- Аз работех в НЗОК, свети Петре.

- Хм... добре, отивай в Рая. Само да знаеш, че пътеката ти е три дни, после се местиш в Ада...