Питали ли сте се някога защо малките патета плуват в една редица зад опашката на майка си? Учени дават отговор на този странен въпрос в специално изследване. То сочи, че като плуват в редица зад майката, бебетата всъщност се носят върху вълната, създадена от майката. Това "возене" върху водата спестява много енергия на патетата, съобщава екипа от учени в статия, публикувана в Journal of Fluid Mechanics.

По-ранните изследвания на метаболизма на патетата показва, че бебетата пестят енергия като плуват зад майката. Използвайки компютърни симулации на вълни от движението на птици, морският архитект Джиминг Юан от университета в Стратклайд в Глазгоу, Шотландия, и негови колеги, изчисляват, че пате, което плува точно зад майка си, не се изморява.

Бебетата, които само се носят по водата, спестява 158 процента по-малко съпротивление от водата спрямо когато плува самичко. И понеже братчетата и сестричетата плуват едно зад друго, с опашките докосват водата, а това дава възможност на патето отзад да продължи да се носи по водата.