На Земята има около 8, 7 млн. вида животни и растения. Много от тях са така създадени от природата, че бихте повярвали трудно в съществуването им. 
Предлагаме ви подборка от най-уникалните видове:

Ангорско зайче

Макропина

Кралска чапла

НосарОсмокрако Дамбо

Звездонос

Кон апалузаКралска мухоловка

Ай-ай

Розова риба - лопата

Бръмбар Umbonia spinosa;

Рак - богомолка

Синя риба папагал

Бръмбар - жираф

Осмоног

Розов броненосец

Красноуст прилеп

Петнист мравояд

Риба паку

Гигантски изопид

Австралийска костенурка

Аксолот