Пловдивският апелативен съд отказа да възобнови дело за измама и остави без уважение искането на осъдената на 5 години лишаване от свобода Н. В. Подсъдимата е известна като ходжа Н. В. Осъдена е за множество измами които е извършила като е разваляла „черна магия“ по телефона и е вземала крупни суми и злато за това.

Тя настоява за възобновяване на водено през 2018 година наказателно дело срещу нея на ниво Пловдивски окръжен съд, пред който тя е обжалвала присъда от Районен съд – Пловдив.

Апелативните магистрати прецениха, че искането е процесуално допустимо, но разгледано по същество е неоснователно.

Съдът прие, че мотивните съображения на първоинстанционния Районен съд – Пловдив и решението на въззивната инстанция, Окръжен съд – Пловдив, позволяват по убедителен, логичен и разбираем начин да се проследи правилността при формиране на вътрешното убеждение на съдиите по фактите и какви са били правните съображения на постановяване на осъдителна присъда за Н. В.

Магистратите приемат, че обществената опасност от дейността на подсъдимата е завишена заради самото деяние, както и от броя на пострадалите лица, начинът, по който са били манипулирани и заблудени, че ще им бъдат развалени „магии“, свързани с живота и здравето им, на тях или на техни близки родственици.

Дейността на Н. В. показва проявено хладнокръвие и безчувствие към чуждата болка и нещастие, користни подбуди за извличане на облага именно от това, пише в решението на Апелативния съд.

Подсъдимата е мотивирала „клиентите“ да й дават пари и златни пендари, за да развали направените им магии, като причинената имотна вреда многократно надвишава критерия „големи размери“ към момента на извършване на деянието.

Това, както и усложнената престъпна дейност при продължавано престъпление, са все отегчаващи вината обстоятелства, смятат апелативните магистрати. Единственото смекчаващо отговорността обстоятелство за Н. В. е чистото й съдебно минало.

Подсъдимата е останала недоволна и от разпореждането на съда относно веществените доказателства по делото, по-конкретно с 13 златни пендара, които съдът е отнел в полза на държавата. Присъдата в тази част вече е изпълнена и пендарите са продадени на търг от НАП – Пловдив през 2020 година.

Решението на Пловдивския апелативен съд е окончателно.