По искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Софийският градски съд (СГС) наложи обезпечителни мерки на имуществото на бившия кмет на с. Галиче Ценко Чоков, съпругата му и двамата му синове. Цената на бъдещият иск на КПКОНПИ е 3 217 984 лв. Процедурата срещу Чоков е започнала след уведомление за повдигнато обвинение за лихварство като делото все още е висящо, пише "Труд".

Обект на обезпечителните мерки са 153 недвижими имота в землището на с. Галиче – 94 ниви с обща площ1 570, 910 дка, 41 лозя с обща площот 42,968 дка, 3 горски площи от общо 11,599 дка, ½ идеални части от 5 ниви с площ от 93,350 дка, трайни насаждения, както и 7 парцела в селото, от които 4 с масивни постройки в тях, съобщават от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество .

Имуществото включва още един имот на територията на гр. София със застроена площ 236 кв. м и две паркоместа на стойност 500 000 лева, както и 4 автомобила, на стойност съответно 217 000 лв; 50 000 лева; 45 000; 6800 лева. Наложени са запори на банковите сметки на Чоков и съпругата му.

Запорирано е вземане в размер на 350 лева представляващо предоставен заем от свързани лица.