Първият училищен звънец зарадва хиляди деца в България днес. За някои родителите освен сълзи в очите от вълнение тръгването на училище е съпътствано и с тревоги как да набавят необходимите образователни помагала. З

а приемните семейства този въпрос със сигурност е сериозен. Затова Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) и А1 подготвиха за 355 деца в приемни семейства раници, пълни с тетрадки и помагала според възрастта им.

Първокласниците сред тях са 39, а 161 деца са на възраст между втори до шести клас. По-големите, в тийнейджърска възраст, са 155 - от седми до дванадесети клас.


А1 традиционно подкрепя каузата на приемната грижа и полага усилия за осигуряване на позитивна семейна среда за повече деца в страната. През последните 10 години инвестицията на А1 за каузата на приемната грижа надвишава половин милион лева под различни форми на финансиране.

Сред инициативите, които А1 подпомага, са провеждането на ежегодни национални лагери за приемни деца и тийнейджъри, както и образователни пособия за учениците от приемни семейства. За по-големите осигурява също и кариерно консултиране за младежи. През последните години бяха организирани специални вечери за абитуриентите от приемни семейства, церемонии за принос в приемната грижа и годишни срещи на приемните родители.

Децата в приемна грижа от Хасково бяха тази година част от традиционния празник, който А1 и НАПГ организират в навечерието на първия учебен ден. В него се включиха 17 деца и тийнейджъри от Хасково и региона, и получиха своите специално подготвени раници с тетрадки, образователни пособия и учебни помагала.


В празника в Хасково се включиха и семейства, които НАПГ и А1 подкрепят чрез инициативата „Родители+“. Тя е създадена в помощ на икономически уязвими семейства, за да се предотврати раздялата с децата им. Близо 100 000 лева инвестира А1 в програмата „Родители+“, която се реализира в 14 града в страната от приемни родители от НАПГ, обучени за социални сътрудници.