Въпреки че нашата Слънчева система не съдържа газови гиганти с плътна, наситена с хелий атмосфера, наблюдения с телескопа Spitzer на Националната космическа агенция на САЩ (NASA) предполагат, че е възможно галактиката да е гъсто населена с такива планетарни чудаци, пише Discovery News. “Смятаме, че планети с хелиева атмосфера може да се срещат често около други звезди”, казва Реню Ху, който работи в лабораторията на NASA в Пасадена, Калифорния.
Търсейки определен вид екзопланети, познати като &ldquo;топъл Нептун&rdquo;, екипът на Ху е установил, че голяма част от тези светове са толкова нагорещени от звездите си, че по-голямата част от водорода се е изпарил, оставяйки богати на хелий атмосфери. Голяма част от изучаваните планети топъл Нептун са с приблизително същия или по-малък размер от синкавия, богат на водород &ldquo;леден гигант&rdquo; със същото име в Слънчевата система. Нептун и Уран често са определяни като ледени гиганти заради високото съдържание на лед под формата на замръзнали вода, амоняк и метан.<br /> <br /> Заради близостта до своите звезди, планетите топъл Нептун вероятно имат съвсем различен състав, което се изразява най-вече в липсата на водород. &ldquo;Водородът е четири пъти по-лек от хелия, така че той постепенно би изчезнал от атмоферата на планетите, което означава по-висока концентрация на хелий&rdquo;, казва Ху. &ldquo;Процесът вероятно е бавен, продължавайки до 10 милиарда години&rdquo;. Екипът е достигнал до тези заключения, изследвайки с телескопа Spitzer планетата топъл-Нептун GJ 436b, намираща се на малко над 33 светлинни години от Земята. Учените са установили, че в в атмосферата на екзопланетата липсва метан, а най-вероятно има изобилни количества хелий. В момента астрономите не разполагат с техническата възможност за директно засичане на хелия на тази екзопланети, но се надяват, че изгражданият в момента телескоп James Webb ще постигне тази цел.