Древен организъм, който може да обясни много за произхода на живите същества на Земята, е откит от канадски учени.

Организъми, измрели преди около 800 милиона години може да се окажат вероятни предци на всички съществуващи на Земята биологични видове, дори и на човека! Изключение правят единствено вирусите и бактериите.

Учените са убедени, че откритият екзземпляр е най-древният организъм, намиран досега. Той би могъл да обясни и развитието на едноклетъчните организми.

Изкопаемото водорасло се отнася към вида B. pubescens и към момента се явява най-древният фотосинтезиращ организъм. Според оценките на специалистите възрастта на находките надвишава 1 млрд. години.

Превод БЛИЦ