През цялата история планетата е била покрита с лед поне два пъти. Почти всички територии са били заледени една след друга преди около 700 милиона години. Изследванията на учените са насочени към откриване на причините, предизвикали глобални климатични промени.

Теориите казват, че значително охлаждане може да се дължи на намаляване на проникващата слънчева светлина или концентрацията на въглероден диоксид. Специалисти от Масачузетския технологичен институт представиха своите заключения, които могат да поставят всичко на мястото си.

Учените са уверени, че ледените епохи са дошли именно заради намаляването на количеството слънчева радиация, проникваща в Земята. Слънчевите лъчи могат да бъдат блокирани от вулканични изригвания или биологично предизвикани облачни образувания.

Значителните захлаждания със заледяване са временни събития. Когато планетата е обвита в лед, нивото на въглеродния диоксид в атмосферата се увеличава. В резултат на това се получава парников ефект. Ако няма лед, тогава концентрацията на газ се контролира от изветрянето на скали и минерали. За планетата е характерен така нареченият въглероден цикъл.

Третата ледникова епоха ще дойде, ако над 10 хиляди години количеството на слънчевата радиация намалее с 2%. Използваният за изчислението модел отчита входящата и изходящата слънчева радиация, концентрацията на въглероден диоксид, температурния режим на планетата, нивото на изветряне по време на усвояването и съхранението на въглероден диоксид във въздушната обвивка на Земята.

Превод: БЛИЦ