Разглеждам Кирил Петков, освен като конкурент, и като потенциален партньор. Та следващите редове са градивни. И той, и Радев допуснаха грешка, за която бих критикувал всеки. 

12 години имахме един, който не признаваше ни Конституция, ни съд. Стигат. Нормата в Конституцията е императивна. Казусът може да го реши студент трети курс в юридически факултет. 

На мястото на Петков бих казал: „Съжалявам, допуснах грешка“. Още повече, че тази ще се плаща – решенията му са атакуеми и ще имат правни последици.  

Обаче. Той реши да атакува съда, че губи суверенитета на България. Поиска някакви изслушвания, все едно е в реалити шоу. Това е лош знак. 
Скандал имаше преди делото. Но Петков създаваше партия. За това се иска трибуна. Позицията на министър я осигурява. Петков я използва. Президентът Радев защити това. Намеси се в полза на конкурент на БСП по време на избори. При това неправилно. 

В заключение. За поддръжниците на Кирил Петков Конституционният съд е със сринат авторитет заради едно правилно решение. Утре ще сме в парламента.

Петков ще се обърне към същия съд. А той ще си е с все така срината репутация. Това съм го гледал пет години и не свършва добре.
Бих водил дебат за промяна в Конституцията и позволение на хората с двойно гражданство да изпълняват определени длъжности. 
Но дотогава е добре, от гледна точка на почтеността, да се водим от Конституцията на република България.