Образователното министерство започва курс към затягане на дисциплината в класните стаи. На мушка е проблемът с отсъствията, който от години тормози българското училище. МОМН обмисля по-строг режим, при който децата да бъдат освобождавани от час, както и варианти за наваксване на пропуснатия материал, пише в."Стандарт".
Край на отсъствията с бележка &quot;от мама&quot;, които много деца си извиняват сами. Просветното министерство затяга режима за липсите от час с нови стандарти, които се пишат в момента, научи &quot;Стандарт&quot;. Те трябва да заработят след влизането в сила на закона за предучилищното и училищното образование, което вероятно ще стане още догодина.<br /> <br /> Една от промените гласи, че родителят вече ще иска предварително разрешение детето му да не бъде в клас, и то само в личен контакт с учителя, разясни просветният зам.-министър Милена Дамянова. Досега повечето от отсъствията се извиняваха постфактум, при това само с бележки, които децата носят на класния. В много от случаите родителите дори не знаят, че тийнейджърът си е написал оправдание от тяхно име. Сега на тази практика ще бъде сложен край.<br /> <br /> Освен това ще бъде намален и броят на дните, за които майката и бащата могат да освободят наследника си от клас. В момента те могат да поискат хлапето им да не пребивава в училище общо 10 дни за цялата година. Заедно с уикендите това прави общо 2 седмици без уроци. &quot;Обмисляме да направим дните наполовина, но предстоят преговори с родителските организации, преди да се вземе окончателно решение&quot;, поясни Дамянова. Според нея промените във ваканциите, които образователното министерство направи, са напълно достатъчно, за да могат хлапетата да си почиват на приблизително еднакви интервали от време. С това ще се предотврати практиката семейства да освобождават децата си от час, за да карат ски или да ходят на екскурзия в учебно време, коментираха от ведомството. Освен това директорът на училището има право да откаже разрешение на малчугана да отсъства, ако по същото време предстои класно или вземане на важен учебен материал. Независимо по какви причини са отсъствали хлапетата те ще бъдат задължени да посещават допълнителни консултации, за да наваксат пропуснатите знания по предмета.<br /> <br /> Разделението &quot;извинени&quot; и &quot;неизвинени&quot; отсъствия също отпада от правилника. Ще се следи обаче кога децата отсъстват от училище без разрешение на родител или друга уважителна причина - например заболяване. В момента за 15 такива отсъствия ученикът може да бъде преместен в друго училище. В новите правила тази цифра ще бъде намалена.<br /> <br /> Ако децата системно липсват от клас без обяснение, ще ги консултират специални екипи за работа с хлапетата. В тях могат да влизат школският психолог, педагогически съветник, класният ръководител. Целта е да се разбере какъв е проблемът, който тормози детето и го спира да влезе в клас. Родителите на малчугана задължително ще трябва да се срещнат с психолога на училището, за да се прецени как да се работи с него и дали у дома няма някакви проблеми, които тревожат детето.<br /> <br /> Още от втория срок на тази година се предлага въвеждането на понятието &quot;приемен учител&quot; - преподавател, който помага на учениците да се адаптират, изслушва проблемите им и работи индивидуално с тях. &quot;Това категорично не означава нова длъжност и назначаване на нови учители, просто някои от тях, например тези по СИП, ще трябва да влязат в тази като че ли позабравена социална роля&quot;, поясни Дамянова. Това е особено важно да се направи за школата, където има деца в риск - от проблемни семейства или детски домове. За да бъде мотивирано хлапето да учи, в екипа, който работи с него, могат да бъдат привлечени и негови кумири. Може да става дума за хора от квартала, които детето уважава, или за други учители. А е възможно да бъдат и звезди, които то познава от екрана, стига училището да съумее да ги навие да влязат в клас, за да мотивират хлапака да учи или да не проявява агресия.<br />