Министерството на труда и социалната политика е предложило в Закон за държавния бюджет за 2023 г.  промяна, с която се цели да отпадне изискването родителите да представят удостоверение, че детето им е записано в следващ клас на обучение при кандидатстване за еднократна помощ за ученици във втори, трети и четвърти клас по Закона за семейни помощи за деца.
 
Предложението е в резултат на разговори с експерти от Министерството на образованието и науката (МОН), инициирани от Агенцията за социално подпомагане (АСП), за намиране на решение за намаляване на административната тежест за родителите.
 
Остава изискването за предоставяне на удостоверения за записаните ученици в първи и осми клас, в случай че семействата искат да получат помощта преди началото на учебната година, защото в тези етапи на обучение има задължително записване.

Това се налага, тъй като по служебен път АСП получава от МОН данните за реално записаните ученици в съответния клас на обучение най-рано на 5 октомври, т.е. след началото на учебната година.

За учениците от втори, трети и четвърти клас ще се проверява служебно в кой клас са били през предходната учебна година, тъй като те задължително продължават в по-горен клас съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

След получаването на официалните данни от МОН експерти от АСП ще проверяват дали учениците, за които е изплатена вече помощ, действително ходят на училище. Ако не фигурират в списъците на училищата, родителите им ще трябва да възстановят неправомерно получените суми.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук