„Търговско право и несъстоятелност” е темата на семинара, който Варненският апелативен съд организира на 4-ти и 5-ти юни 2009 год. в курорта „Албена” със съдействието на Германската фондация за международно правно сътрудничество. В него ще участват близо 100 съдии от районните и окръжни съдилища на целия апелативен район, които гледат търговски и граждански дела.
Рамковите условия за електронния търговски регистър, европейското заповедно производство, процесуалните особености при търговско-правните спорове и европейските и международни аспекти при трансгранични производства по несъстоятелност са само част от темите, които съдиите ще дискутират с немските експерти в хотел &bdquo;Фламинго&rdquo;. Лекторите &ndash; проф. д-р Ахим Албрехт и проф. д-р Андреас Мюглих са от Института Гелзенкирхен в Германия. Семинарът ще бъде открит в 9 часа с приветствие от председателя на Апелативния съд във Варна Виолета Бояджиева и от Беатрикс Татай от Международната фондация за правно сътрудничество в Бон.<br /> Благодарение на активното взаимодействие на Варненския апелативен съд с немската Международната фондация за четири година са организирани повече от 10 обучителни семинари, в които българските магистрати усвояват европейските правни норми. След семинара по Търговско право и несъстоятелност, варненските съдии ще инициират с немските си партньори и обучение по въпроси, свързани с международно правното сътрудничество по граждански дела. /БЛИЦ