На 4 декември изтече срокът за изплащане на гарантираните суми на вложителите в Корпоративна търговска банка АД (н) – КТБ АД (н). Общо 3 милиарда и 687 милиона лв., или 99.8% от общата сума на подлежащите на изплащане влогове, са изплатени от ФГВБ на над 112 хил. вложители в КТБ АД (н), считано от началния ден на изплащането – 4 декември 2014 г., до 4 декември 2019 г. , но общата бройка на сметките в банката бе над 500 хил., съобщи фондът.

Близо 7 млн. лв. депозити са останали непотърсени от граждани и фирми, като най-често става въпрос за малки суми от по няколко лева.

За да бъдат изплатени гарантираните влогове в затворената банка, фондът получи заем от бюджета. Последната част от него - към 500 млн. лв., е била върната преди края на миналата година, съобщи изданието “Капитал”.

Преди фалита на КТБ във фонда имаше 2,1 млрд. лв. Парите бяха събрани от вноските, които правят банките в него. Гарантираните влогове в банката, които по закон са до 196 хил. лв., бяха на обща стойност над 3,6 млрд. лв.

Част от средствата на фонда бяха в държавни ценни книжа. Те не бяха продадени, за да не се създадат трусове във финансовата система. Поради това държавата отпусна заем за изплащането на гарантираните влогове в КТБ.


Размерът на гласуваните средства бе до 2 млрд. лв., от които са усвоени около 1,7 млрд. лв.

Фондът има да връща още близо 600 млн. лева по други два заема - от Европейската банка за възстановяване и развитие и Международната банка за възстановяване и развитие. Тези средства бяха използвани, за да се върнат парите в бюджета. В момента фондът разполага с над 700 млн. лв.

През миналата година той получи и 409 млн. лв. от първите постъпления от продажбата на имущество и активи на КТБ, тъй като е първи по ред кредитор.

Очаква се през тази година да има и нови постъпления. Последната обява на синдиците на КТБ е за продажбата на притежавани от банката 25 723 облигации с номинал 1000 евро всяка, издадени от “НУРТС България”.

Срокът за подаване на документи от потенциални купувачи изтече в 16 часа на 6 януари тази година.

Синдиците имат право да предоставят налична информация на едно или повече лица, без предварително да уведомяват когото и да е от потенциалните купувачи.