Нивото на безработицата за април е 9,95 на сто, регистрираните безработни стават общо 368 666 човека, отчете Агенцията по заетостта.
Продължава да намалява делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения &ndash; 3,9 процента за април, похвалиха се от Агенцията.<br /> <br /> Новорегистрираните в бюрата по труда безработни са 35 693. Преобладават от секторите услуги &ndash; 59,2% и индустрия &ndash; 23 на сто. <br /> <br /> Голям е делът на новорегистрираните безработни от сферите &bdquo;държавно управление и отбрана&rdquo; - 25,2 на сто, преработваща промишленост &ndash; 16,1 на сто, търговия &ndash; 15,1 на сто, следват строителство - с 6,1 процента, туризъм - с 3 на сто, и транспорт и съобщения - с 2,7 процента. <br /> <br /> През месеца са обявени повече работни места в хотелиерството и ресторантьорството, в преработващата промишленост, строителството, търговията и др. Намаляват местата в аграрния сектор, държавното управление, здравеопазването и недвижимите имоти. <br /> <br /> Характерно за периода е увеличаване броя на сезонните работни места, които достигат 3822. <br /> <br /> За едно свободно работно място средно за страната през месеца се конкурират 16 безработни лица, при 19 за предходния месец. <br /> <br /> Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в 8 области: София-град &ndash; 3,47 на сто; Бургас - 6,94 на сто; Габрово &ndash; 7,27 процента; Варна &ndash; 7,66 на сто; Стара Загора &ndash; 8,05 процента; Пловдив &ndash; 8,60 процента; Перник &ndash; 9 процента; Хасково &ndash; 9,84 на сто. <br /> <br /> В 19 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян &ndash; 18,22 процента; Търговище &ndash; 16,91 на сто; Монтана &ndash; 16,20 процента; Видин &ndash; 15,37 на сто; Шумен &ndash; 15,34 процента; Разград &ndash; 14,96 на сто; Силистра &ndash; 14,41 на сто; Враца &ndash; 14,18 процента; Пазарджик &ndash; 13,24 процента; Ловеч &ndash; 13,19 на сто. /БЛИЦ<br /> <br />