На 17 май 1792 г. е създадена Нюйоркската фондова борса (New York Stock Exchange, NYSE) - най-голямата фондова борса за ценни книжа на света и втората по брой компании.
<strong>История</strong><br /> <br /> Основите на Нюйоркската фондова борса са поставени от 24 брокери и търговци, събрали се според легендата под сянката на един чинар (платан) на Уол Стрийт 68, и сключват известното Платаново споразумение (The Buttonwood Agreement).<br /> <br /> До този момент посредниците търгуват, без да имат точно определено място, с облигации от федерални заеми, сключени за покриване задълженията от Войната за независимост, а също с акции на банки.<br /> <br /> Разпространена е и версията, че срещата е станала в хотел &quot;Кори&quot;, за да бъде приет вътрешен кодекс за поведение и фиксирани комисионни, т.нар. Buttonwood Agreement. Необходимостта от такъв кодекс е предизвикана от първия за Уолстрийт спекулативен скандал и последвала финансова криза от началото на 1792 г., при който основни действащи лица са Уилям Дуър и неговият агент Джон Пинтард.<br /> <br /> По-късно сделките се сключват в разположената по средата на Уол Стрийт сграда Tontine Coffee House, където брокерите създават офиси.<br /> <br /> Първият официален офис на борсата е стая, наета през 1817 г. на Уол Стрийт № 40 за $200 и първоначално там се търгуват акции на железопътни компании, индустриални дружества, а също и стоки.<br /> <br /> Пак през 1817 г. организацията се сдобива с устав и ново име &ndash; New York Stock and Exchange Board, а през 1863 г. то бива скъсено до днешния вариант New York Stock Exchange.<br /> <br /> Първата сграда на борсата е построена през 1865 г., разширявана и реконструирана, а през 1901 г. е съборена с цел да се построи ново, просторно и модерно здание.<br /> <br /> През 1903 г. борсата се премества в новата 8-етажна внушителна сграда в неокласически стил на номер 11, където е разположена и до днес. Забележително е, че на фасадата й са изобразени 11 фигури, представляващи символите на американската търговия и индустрия.<br /> <br /> <strong>Функциониране на борсата<br /> </strong><br /> Търговията на Нюйоркската фондова борса постепенно се разраства и управляващите разбират, че бързината и своевременното получаване на информация са задължителни елементи на борсовия пазар. Ето защо специално внимание се отделя на нововъведенията и техниката. През 1878 г. е инсталиран първият телефон на борсата, а три години по-късно - през 1881 г. монтирано и първото електрическо табло.<br /> <br /> До 1870 г. сделките са извършвани по системата на т. нар. Call Market, като председателят на борсовия съвет два пъти дневно прочита листата на акциите, приети на борсата, а членовете на борсата, седнали на определените им столове, извикват гласно предложенията си за покупка или продажба. Оттогава до днес за допусканите в борсовата зала участници в сделките се казва, че те имат &ldquo;стол&rdquo;(seat) в борсата, макар че сега там нито има столове, нито на някого му идва на ум да сяда.<br /> <br /> След началото на Първата световна война през юли 1914 г. борсата е затворена за няколко месеца и отваря врати отново едва в края на ноември, за да подпомогне военните усилия чрез търгуване на облигации.<br /> <br /> На Нюйоркската борса се търгуват ценни книжа на над 1500 компании с пазарна капитализация над 10,1 трилиона долара (в тях работят над 25 млн. души). На нея се извършват около 80% от операциите с ценни книжа в САЩ.<br /> <br /> Борсата има 1366 члена, като в съвета на директорите участват 27 души. Местата се откупуват от желаещите да ги заемат, като през 2003 г. цената на място в директорския съвет се е търгувало за 1 350 000 долара.<br /> <br /> Нюйоркската фондова борса поставя много строго регламентирани финансови и корпоративни стандарти към фирмите, желаещи да се листват на нея: Компаниите трябва да представляват интерес от национален мащаб и да имат поне 1.1 милиона публично търгувани акции, притежавани от не по-малко от 2000 акционери. Обикновените акции трябва да имат нетна пазарна стойност не по-ниска от 18 милиона долара. Компаниите трябва да имат печалба преди облагане с данъци поне 2.5 милиона за последната година и не по-малка от 2 милиона за всяка от предните две години. Всяка фирма плаща значителни годишни такси, за да бъде листвана.<br /> <br /> Днес NYSE използва много широко електронната техника за свръзка, за информация, за приемане и извършване на сделките. Усъвършенствани компютри предават поръчки за покупки и продажби на ценни книжа от офисите на брокерските фирми до борсовата зала.<br /> <br /> В повечето случаи условията за покупки и продажби се съпоставят по електронен път и ако тези условия съвпадат, сделките се извършват автоматично, като резултатите се съобщават също по електронен път на брокерската фирма, поръчала сделката. Всичко това става толкова бързо, че в някои случаи клиентът, който прави поръчката до брокерска фирма за покупка или продажба, още не е затворил телефона с направената поръчка и брокерът вече му съобщава, че тя вече е изпълнена.<br /> <br /> Същевременно по компютърен път резултатите от сделките се предава на борсовата информационна система и ако сделките са достатъчно големи, за да предизвикат изменение на борсовия курс, то новият курс веднага се обявява по всички табла и монитори и чрез система от спътници се разпространява навсякъде по света.<br /> <br /> Интересът към тази информация е огромен, като се има в предвид, че над 60 милиона американски граждани притежават акции, а редица от големите корпорации в САЩ имат акционери в цял свят.<br /> <br /> NYSE е пазар и за много чуждестранни ценни книжа и се налага като център на връзките между големите световни борси.<br /> <br /> <em>/По материали в интернет/</em><br /> <br />