Повечето от безработните са над 50 години, без специалност и с основно или по-ниско образование, сочи статистиката на регионалната служба по заетостта в Ловеч за октомври.
Регистрираните в бюрата по труда през октомври т.г. 5948 души /с 19 по-малко от септември/ 42,2% са хора на възраст над 50 години, а младежите до 29 г. са 16,5%. Най-много са регистрираните безработни без специалност - 59%, работниците са 20%, специалистите - 21%. По образование - 52% от безработните са с основно и по-ниско образование; 40% са със средно и 8% са с висше.Продължително безработни са 2911 души или 48,9%.
Равнището на безработица в Ловешка област се задържа - 7,66% за октомври при 7,69% за септември, съобщиха от РСЗ. В сравнение със същия месец на 2007 г. намалението е от 1 пункт, а спрямо 2006 г. - 3 пункта. Но в сравнение със средното за страната за октомври /5,85%/, при нас равнището е по-високо с 1,81 пункта. Макар и съвсем минимално, има намаление на безработицата в общините Луковит /8,47%/, Тетевен /12,65%/ и Априлци /7,82%/. Запазва се равнището в Летница /9,26%/.
През октомври нивото на безработица е най-ниско за общините Троян - 4,27%, и Ловеч - 5,69%. Традиционно най-високи стойности има показателят в общините Угърчин - 16,86%, и Ябланица - 15,69%, но е почти същият като предния месец. През октомври са обявени общо 337 свободни работни места, със 161 по-малко от септември. На първичния трудов пазар са били 293 работни места, а останалите по мерки и програми за заетост.
Постъпилите на работа са 346, като 229 от наетите са започнали работа на първичния трудов пазар. Най-много са наетите работници в преработвателната промишленост, следват търговията и образованието. През месеца са били освободени от работа 511 души - най-много са били от сферата на услугите - 337; от индустрията - 146; от аграрния сектор - 28.
Гергана Димитрова, БЛИЦ