50-годишнината от създаването на Специализираната болница за активно лечение по онкология беше отбелязана на тържество в столичния хотел „Шератон”. На юбилея присъстваха представители на ръководството на Министерството на здравеопазването, народни представители, ръководството на НЗОК, представители на съсловни организации,
„Борбата с раковите заболявания е сред от приоритетите на политиката на Министерството на здравеопазването и ние ще продължим да подкрепяме всички усилия на колектива на болницата в тази насока”, се казва в поздравителния адрес на д-р Евгений Желев. В него се изтъква значението на разработена Национална стратегия за профилактика и контрол на рака и на програмата за модернизация на лъчелечението за по-ефективно противодействие на това значимо социално заболяване. Министерството на здравеопазването отделя значителни средства за лечението на онкоболните като през 2009 г. техният размер ще надхвърли 100 милиона лева. В приветствието се посочва, че започващите в началото на 2009 г. програми за скрининг и ранна диагностика са практическа реализация на новия подход в българското здравеопазване, насочен преди всичко към профилактика и превенция. Отправена беше благодарност към колектива на Онкологичната болница и към всички работили и работещи в нея за техния професионализъм, всеотдайност и грижа за пациентите. „Със своята работа вие отстоявате половинвековния авторитет на лечебното заведение и благодарността на хората е доказателство за това”, се подчертава в поздравителния адрес от името на министъра на здравеопазването.
За цялостната си дейност в областта на онкологията и във връзка с юбилея болницата СБАЛО беше отличена с Почетния знак - І степен на Министерството на здравеопазването.
Приветствия за юбилея на болницата бяха прочетено и от името на Президента на Републиката, министър-председателя, Комисията по здравеопазване на Народното събрание и други институции и организации.
Изпълнителният директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология доц. Петранка Троянова припомни историята на създаването на болничното заведение, започнала със създаден през 1937 г. Противораков център към Александровска болница. През 1958 година с постановление на МС той се преобразува в Специализираната болница за активно лечение по онкология, а от тази година здравното заведение вече е университетска болница, която е водещо лечебно заведение при лечението на онкологичните заболявания в България. /БЛИЦ