Синдикалната организация на ФНСМ – КНСБ към “Горубсо – Кърджали”АД град Кърджали излезе с протестна декларация срещу бездействието на Министерството на околната среда и водите във връзка с предложение на дружеството още от 2007 година за “Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди”, с което се цели въвеждане на нова модерна инсталация за преработка на полиметална руда.
В декларацията се казва, че &bdquo;изискванията по установената от закона процедура за издаване на разрешението бяха изпълнени от страна на &ldquo;Горубсо &ndash; Кърджали&rdquo;АД. От септември 2008 година започна да тече законоустановения тримесечен срок, в който трябваше да ни бъде издадено разрешението, но и до ден днешен нямаме разрешение за пускане в експлоатация на инсталацията, без да има никакви основания от страна на МОСВ да не издаде разрешението.&rdquo;<br /> От синдикалната организация подчертават, че в условията на световна икономическа криза, която остро се усети вече и в Кърджали, оцеляването на Дружеството е най-важната задача за работещите, а то е възможно единствено с бъдещата работа на новата инсталация за преработка на полиметална руда. Това означава запазване на 550-те работни места в &ldquo;Горубсо &ndash; Кърджали&rdquo; АД, както и изхранване на техните семейства, разширяване пазара на труда в района и възможност за реализирането на по - широк спектър от специалисти. Ще доведе до нови социални придобивки за живеещите в община Кърджали, положителен ефект върху всички контрагенти, с който дружеството работи, както и до увеличаване на бюджета с данъци и такси.<br /> &bdquo;Въвеждането в експлоатация на тази инсталация не е на всяка цена и не е за сметка на екологията в района, а напротив - с пускането й ще работим по най-модерната в момента технология в нашия бранш, отговаряща на всички екологични норми и изисквания за безопасност и включваща автоматизиран и строг контрол върху работата на инсталациите и депата за отпадъци.&rdquo;, категорична е Валентина Стоянова, председател на Синдикалната организация в &bdquo;Горубсо&rdquo;.<br /> Синдикалната организация и структури от ФНСМ и КНСБ няма да позволят загубването на 550 работни места, затова ако продължи умишленото забавяне на процедурите по въвеждането на инсталацията в експлоатация, работниците ще изразят своя протест на националната демонстрация пред Министерски съвет на 16 юни, а след това и на митинг пред Министерството на околната среда и водите. /БЛИЦ<br />