Двойно по-малко съдебни дела са върнати на районната прокуратура в Пловдив за доработване през последните 6 месеца в сравнение със същия период на миналата година. От април до края на септември делата са 56 срещу 199 за предходния период. Това съобщи прокурор Даниела Начева пред журналисти преди началото на изнесеното заседание на Висшия съдебен съвет, което се провежда в Хисаря.
Броят на обвинителните актове, които са върнати на Окръжна прокуратура, също е намалял драстично в сравнение с предишни години. От началото на 2008 г. са върнати само 22 обвинителни актове. Намалението се дължи на непрекъснатия контрол, който се упражнява върху движението на такива производства в Пловдивския апелативен район. В Пловдив успешно функционира система за отчетност, а от миналата година всяко забавено производство има досие. Прокурор Начева припомни, че работна група от местните прокуратури текущо анализира причините за връщането на дела и дава препоръки, свързани с отстраняването на пропуските.
Основната тема на срещата на ВСС и представителите на съдебните апелативни райони в страната е да се обсъдят причините за забавянето на делата и най-вече на тези с висок обществен интерес. Ще бъде дискутиран и проекта на Кодекс за етично поведение на българските магистрати.
Димана Тодорова, БЛИЦ