600 са потенциално опасните язовири в страната. Това сочат данните, събрани от Министерството на икономиката и енергетиката. Това е една пета от язовирите в България. До десет дни ще бъдат готови резултатите от проверката на всички язовири в страната. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков при инспекцията на язовирите Въча и Кричим.
&bdquo;Създадена е организация, която трябва да установи, кои са проблемните и опасни язовири, подчерта заместник-министърът Делян Добрев. - Не може да се каже, че има някои, които са по-опасни от другите на този етап. Средно може да се каже, че са около 20 язовира за всяка една област, така че може би общо около между 500-600 язовира. Някои области, разбира се, по-малко от 20, други повече. <br /> <br /> Създадена е организация в &quot;Язовири и каскади&quot;, посещенията и анализа на тези язовири и на тяхното състояние започва още от днес. Групите вече обикалят и правят съответните изчисления. В рамките на тези 10 дни ще имаме информация за всеки един от тях и ще бъдат предписани мерките, които трябва да се извършат, ако такива се налагат.&rdquo; <br /> <br /> В резултат на проверките снощи е установено проблемно състояние на язовир Елена в Хасковско и веднага са предприети мерки. Министерството на регионалното развитие и благоустройството има ангажимент да изготви регистър на язовирите в България. <br /> <br />