667 кандидати успешно преминаха основния тест на централизирания конкурс за младши експерти и вече са част от национална банка кадри, от която всяка администрация може да избере подходящ кандидат за свободна позиция за младши експерт. Това съобщиха от МДААР.
Централизираният конкурс се проведе в периода 29 септември – 3 октомври 2008 г. в тестови центрове в 5 града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. От явилите се 1395 кандидати 667 (47.81%) преминаха бариерата от 36 точки, необходими за включване в списъка на успешно издържалите конкурса. Най-високият показан резултат на основния тест е 52 точки (от общо 60).
Участниците бяха изпитвани чрез онлайн тест, имащ за цел да провери нивото им на познаване и разбиране на основните нормативни актове, регламентиращи функционирането на администрацията в България, функциите, правомощията, отговорностите на различните административни органи, информираността за историята и институциите на ЕС, както и нивото им на общата езикова култура.
Успешно представилите се имаха възможност да държат и специализирани тестове. Най-много кандидати се явиха на изпит по английски език (211 души), по компютърни умения (162 души), по европеистика (139 души).
Най-добре представилите се кандидати имат шанса да получат предложение за работа в звената за управление на средствата от ЕС. В тези звена 322 свободни работни места за младши експерти ще бъдат попълнени именно от банката кадри от централизирания конкурс. /БЛИЦ