68% от българите одобряват използването на „минимално насилие” върху децата - шамари, издърпване на ухо, пляскане. Това твърди “Стандарт”, позовавайки се на резултатите от национално представително проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) за идеите, заложени в проекта на Закона за детето.
Интересното е, че не регистрираме възрастова специфика в отговорите, тоест привърженици на подобни възпитателни мерки се срещат във всяко поколение българи, коментират от НЦИОМ. Налице е обаче тенденция, която се отнася до образоваността на населението &ndash; колкото по-образовани са възрастните, толкова по-малко те са склонни да определят като приемливо прилагането на минимално насилие върху децата. И въпреки това, дори и сред висшистите, делът на одобряващите подобни възпитателни мерки е двойно по-висок от този на неодобряващите.<br /> <br /> Може да се предполага, че отговорите на подобен въпрос в някаква степен са косвен индикатор за прилагането на минимално насилие. В семейства, които живеят без брак, децата са възпитавани по-често чрез методите на &bdquo;минималното насилие&rdquo;.<br /> <br /> 70% от интервюираните българи са на мнение, че когато става дума за насилие над деца, не бива да се пренебрегват дори подадените анонимни сигнали. &quot;Не са регистрирани значими разлики между преценките на родителите и на онези респонденти, които нямат деца. Това показва доколко важно е според общественото мнение да се откликва бързо на всеки сигнал за посегателство над дете, дори да съществува риска той да се окаже фалшив&quot;, коментират от НЦИОМ.<br /> <br /> Изследването е проведено в периода 3&ndash;15 февруари 2012 г.<br /> <br />