Спрени за месечните помощи на 94 семейства през януари заради натрупани от децата им 5 неизвинени отсъствия в училище. Най-много са наказаните в Ловеч – 29 семейства, в Луковит - 22, а в Тетевен – 21. Отпаднали от социално подпомагане през първия месец на годината са 9 безработни, които са получавали без прекъсване пари 12 месеца.
13 127 пък наброяват семействата, получили през януари помощи по Закона за семейни помощи за деца. Месечни помощи за деца до завършване на средно образование са получили 12 455 семейства за 18 744 деца. 518 майки са получили помощи за отглеждане на деца до 1 година.
През януари 204 безработни са включени по националната програма "Асистенти на хора с увреждания", дейност "Личен асистент". 35 пък са включени като лични асистенти на деца .
Помощи за получили и 10 108 души с увреждания, от тях 730 са деца. Месечни добавки за транспорт пък за взели 9 406 души, за телекомуникационни услуги – 2 127, за диетично хранене и лекарства – 7 092. /Гергана ДИМИТРОВА, БЛИЦ.