Глобите за закъснение за работа масово са незаконни, предупреждават адвокати по трудово право. Според юристите удържането на суми от месечното възнаграждение противоречи на Кодекса на труда, където е записано, какви точно могат да бъдат наказанията при нарушаване на трудовата дисциплина от страна на служителите, съобщава БНТ.
Най-често работодателите удържат от работниците си суми, които варират от 5 до 100 лв. месечно в зависимост от закъснението на служителя. Според адвокатите по трудово право, единствените наказания, които могат да налагат работодателите, са забележка, предупреждение за уволнение и прекратяване на договора.

Според адвокати работодателите имат право да не платят на служителите си времето, което са закъснели и не са работили.