По повод спекулативни изявления в публичното пространство относно „внос на болнични отпадъци от трети страни“, които се базират на писмен отговор на министър Владислав Горанов на въпрос на депутатите от ПГ „БСП за България“ Георги Стоилов и Иван Иванов, достъпен на сайта на Народното събрание на адрес: https://parliament.bg/pub/PK/363460954-06-911.pdf,  Агенция „Митници“ предоставя следната информация:

Изложената в отговора информация се отнася до вноса от трети страни (страни извън Европейския съюз) и е извлечена от масивите на Агенция „Митници“. 

Цитираните в отговора 2,9 т. „болнични отпадъци и отпадъци от  фармацевтични производства  в т.ч. утайки и мицели“  попадат в код по КН 3825 69 00 – „Други отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци…“.

Цитираното количество представлява една пратка с повърхностноактивно вещество (суровина за миещи препарати), която при инцидент по време на транзитен превоз е погинала. Стоката е превозвана на 16.09.2018 г. като част от групажен товар от Турция до Полша транзитно през България.

По време на движение на пътя между Смядово и Шумен, поради техническа неизправност, в ремаркето на камиона възниква пожар и в резултат стоката е обгоряла. Погиването на стоката е установено от компетентните органи Митническо бюро Шумен, РС ПБЗН – Велики Преслав и РИОСВ-Шумен.

Въз основа на митническото законодателство погинала транзитна стока следва да бъде оформена като внос, което е и направено в Митническо бюро Шумен. Тъй като след пожара стоката е неизползваема, тя представлява отпадък, класиран под код по КН 3825 69 00.

Изявлението на агенция "Митници" е по повод 2.9-те тона медицински отпадъци, които според БСП са внесени у нас през последните години.