УМБАЛ „Александровска“ планира да проведе широкомащабен скрининг за хора с висок риск от развитие на захарен диабет с цел превенция на заболяването.

Кампанията ще обхване и хора с наличен, но недиагностициран до момента диабет, което ще позволи да се започне възможно най-ранно лечение и да се забави развитието на евентуални усложнения.

Скрининговите изследвания ще се проведат в специално създадения и уникален за страната център за превенция на диабета в УМБАЛ „Александровска“.

Датите за неговото провеждане ще бъдат предварително оповестени, а пациентите ще имат възможност да се запишат по телефон за връзка със специално ангажирано за целта лице.

Прегледите ще бъдат извършени от екипа на Клиниката по ендокринология, където се диагностицират, лекуват и профилактират пациенти от цялата страна с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата.


Каузата на УМБАЛ „Александровска“ Спри диабета навреме! е включена в благотворителната инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“.

През тази година кампанията, която се провежда от 2009 г., е в помощ на общо 23 здравни, социални, културни и екологични проекта. Всеки може да подкрепи усилията на „Александровска“ болница за превенция на диабета като направи дарение чрез платформата izberi.rbb.bg.

Eндокринните и сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в целия свят, включително България.

Стремежът на УМБАЛ „Александровска“ е всички неблагоприятни фактори, свързани с повишения сърдечно-съдов риск при захарен диабет – кръвната захар, липидните нарушения, хипертонията, затлъстяването и др., да бъдат лекувани комплексно и навременно.