Пандемията от коронавирус постави на преден план въпросът с медицинските кадри. Най-голям недостиг има на милосърдните сестри. България не прави изключение от световната тенденция.
 

12 май се отбелязва като Световен ден на медицинските сестри от 1974 г. по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри (ICN).
 
Малкият брой на медицинските сестри е най-същественият проблем за човешките ресурси в здравеопазването на България.
 
„Броят на специалистите по здравни грижи се запазва относително постоянен през последните 15 години, с изключение на професията медицинска сестра", заявява здравният министър Кирил Ананиев, отговаряйки на депутатски въпрос за кадровата политика в сектора.
 
Според него интересът към професията може да се постигне, като се отстранят причините за отлива.

Сред тях са подобряване на работната среда, получаване на адекватно възнаграждение и оптимизиране на персонала в лечебните заведения с цел намаляване на свръхнатоварването на медицинските сестри; създаване на възможности за реално професионално развитие; утвърждаване статута на медицинската сестра като равностоен партньор в медицинския екип и др.
 
„Привличането и задържането на медицински сестри в професията е комплексен надинституционален проблем“, констатира Ананиев. Той посочва, че ежегодно МЗ предлага на просветното министерство максимално увеличаване броя на местата за студенти по специалност „медицинска сестра".
 
Светът се нуждае от още 6 млн. милосърдни сестри
Дефицитът на сестрински персонал в световен мащаб е най-малко 5,9 милиона кадри, се казва в доклад на Световната здравна организация (СЗО).
 
В света има малко под 28 милиона медицински сестри. От 2013 г. до 2018 г. техният брой се е увеличил с 4,7 милиона. Въпреки това недостигът на сестрински персонал в световен мащаб остава 5,9 милиона, като най-остро се усеща недостигът на медицински сестри в Африка, Югоизточна Азия и Източното Средиземноморие, както и в редица страни в Латинска Америка.
 
Според доклада, с цел предотвратяване на глобалния дефицит на кадри, отделните държави, които се сблъскват с този проблем, трябва да увеличат броя на завършващите медицински сестри средно с 8 % годишно. Това ще струва приблизително 10 долара на глава от населението годишно.
 
„Всеки долар, вложен в развитието на професията на медицинската сестра, носи осезаем резултат, когато става въпрос за здравето и благополучието на хората“, заявява Анет Кенеди – председател на Международния съвет на медицинските сестри.
 
Държавите са длъжни да обезпечат финансово ускорената подготовка на медицински сестри и да създадат достатъчно работни места за тях, пише още в доклада.