Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и наблюдаващият прокурор Ангел Кънев отговарят на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция в Съдебната палата от 10-ти януари 2020 г., на която беше предоставена информация за повдигнатото обвинение срещу министъра на околната среда и водите в оставка Нено Димов.

Илиана Беновска:
Прокурор Кънев, моля да ми отговорите на следния въпрос – след като Нено Димов е разрешавал количествата вода, които трябва да бъдат изразходвани, например през ноември той е подписал правото на ВиК да оперира с 1 милион кубически метра вода, а те са изразходвали 1,5 милиона.

Връщам Ви назад към въпроса да се изследва ролята, ето и колегите поставят, на ВиК, която не може да бъде безконтролна – те дават и той отговаря.

И втори въпрос политически имам – Вие сте прокурор и на Харалампиев на ВМРО, който отговаряше за българите в чужбина, Вие „дежурен“ ли сте там на ВМРО като прокурор, как сте прокурор и на Нено Димов, който е на ВМРО, и на Харалампиев?
 
Ангел Кънев:
Делата и преписките в прокуратурата на Република България се разпределят на случаен принцип от компютърна система, в която даже няма възможността който и да е от прокуратурата да оперира с нея.

Това дело преди това, както обърнахме внимание, е било в Окръжната прокуратура в Перник, при нас е постъпило като преписка с политика прокуратурата и конкретно аз като прокурор не се занимаваме. Изследваме конкретната деятелност, дали има доказателства за това някой да е извършил престъпление, или не.

Ако не е извършил – разбира се няма да бъде привлечен под наказателна отговорност, ако доказателствата не сочат това. По преписката за Харалампиев е имало доказателства и сме го привлекли към наказателна отговорност, в случая също е така.
 
Илиана Беновска:
За количеството вода ми отговорете – 1,5 милиона са изразходвани през ноември при разрешение от Нено Димов на 1 милион и това сигурно не е единственият случай.
 
Ангел Кънев:
Предмет на обвинението са разрешителните за промишлено водоползване и проблемът с водния режим е следния, пак го обяснявам за пореден път ...
 
Илиана Беновска:
Говоря, че ВиК си е оперирало с водата по свое усмотрение.