Грохнал автомобил „Татра” без регистрационни номера бе принудително преместен от паркинг пред блок 3 в бургаския комплекс „Възраждане” в Бургас, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ. След шумни пререкания със собственика, втори автомобил беше вдигнат от паркинга зад блок 44 в комплекс „Славейков”. За други 13 излезли от употреба возила вече има издадени заповеди за репатриране.
След като Община Бургас даде достатъчно голям аванс от време на собствениците сами да преместят старите си автомобили, гниещи по улици, тротоари и паркинги, оттук нататък мерките стават крути. Общинските екоинспектори са поставили специални стикери на 162 таратайки и продължават да маркират други. 55 собственици доброволно са преместили автомобилите си. За останалите тече процедура по издаване на актове за нарушение и заповеди за принудително преместване.
Гражданите, които забележат, че автомобилът им е белязан със стикер, са длъжни да го преместят в 14-дневен срок. След изтичането му Община Бургас търси съдействие от „Пътна полиция”, за да се свърже със собствениците. Когато това стане, им се връчва акт за глоба между 150 и 500 лв. и заповед за принудително преместване, която те имат право да обжалват отново в 14-дневен срок. Изтече ли и той, Общината подава сигнал до двете фирми, притежаващи разрешително за отстраняване и разкомплектоване на стари автомобили, с които има договор. От своя страна те репатрират съответния автомобил до своите площадки за разкомплектоване, където той престоява 3 месеца. Ако в този период собственикът потърси возилото, може да го получи срещу заплащане на такса за репатрирането и престоя му. Ако никой не ги потърси, автомобилите биват разфасовани, а частите им остават за фирмата. Сигнали за излезли от употреба МПС общинските екоинспектори приемат на телефон 84 38 91 или в дирекция „Опазване на околната среда”. На споменатия телефонен номер може да бъде получена подробна информация за местоположението и координатите на фирмите, притежаващи разрешително за отстраняване и разкомплектоване на стари автомобили.
Основания за започването на тази акция дават разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС и Наредбата по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Бургас.
Всеки собственик на МПС, което не е в движение; на МПС, което е със стари регистрационни номера; на МПС, което не е преминало през последните 2 години задължителен технически преглед, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/ или в един от центровете за разкомплектоване. За предаването на автомобилите гражданите не дължат такси. /БЛИЦ