Експерти от Басейнова дирекция за Черноморски район, РИОСВ Варна и Регионална здравна инспекция – Варна извършиха днес проверка по сигнал за изтичане на замърсени води от Шокъровия канал в морето, съобщиха от пресцентъра на Басейнова дирекция - Варна. Проверени са двата преливника на канализацията - пред Морско училище и Зоокъта, където не е установено замърсяване с отпадъчни води.
Вероятният източник за замърсяване водите на канала е възникнала авария на магистрален водопровод по бул. &ldquo;Хр. Смирненски&rdquo; във Варна. Около 8.30 ч. днес, екипите на ВиК Варна са започнали източване на водопровода в Шокъровия канал. През първите 2 часа залпово са изтекли около 360 куб.м. води като нормалния дебит на Шокъровия канал е надвишен с 50%. <br /> <br /> Източването на водопровода е прекратено, но вследствие на повишения отток на канала са извлечени утайки, достигнали морето.<br /> Взети са 3 проби морски води &ndash; от мястото на заустване на Шокъровия канал в морето, от мониторинговия пункт и душовете с минерална вода в района. Резултатите ще бъдат анализирани и представени на обществеността.<br /> <br /> Експертите заявиха, че видимо няма следи от фекалии в морето. Очаква се, обаче, химическия анализ да покаже какво вещества плуват около плажа. <br />