Представители на автобусните превозвачи отговарят на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция от 16 януари 2019.
 
Илиана Беновска: Имам три въпроса, два са уточняващи и един информационен. Г-н Захариев мисля, че каза, че сте отворили битка, съобщихте, че сте информирали министър-председателя, министри, съответни ведомства, Народно събрание и т.н. Датата 18 февруари записана ли е в писмото до министър-председателя като заплаха за протест и какво конкретно, кратко, защото много говорихте вие, пък ние малко ще чуем сега накрая, ще очаквате като резултат от вашите писма и тази пресконференция да се случи, за да не излезете на протест на 18 февруари? Вторият ми въпрос е към г-н Константинов, Вие пък, като представител на най-голямото сдружение, какво очаквате по мобилния пакет II да се случи, дали до 18 февруари, дали в друг порядък? И последният ми въпрос е, мисля, че всички се интересуват, колко работни места представлявате всички вие тук седнали, колко пътници превозвате, колко превози изобщо извършвате, каква печалба акумулирате и какви данъци внасяте, за да разберем наистина относителната тежест и сила на вашия протест? Благодаря!
 
Магдалена Милтенова: Аз бих си позволила да Ви отговоря на въпроса. Да, информиран е министър-председателя за датата 18 февруари, че ще бъде началото на протестите. Тези протести ще стартират в случай, че в рамките на този един месец, който знаете, че е законово установен срок, в който ние да получим отговори, затова сме се съобразили с това нещо. Очакваме министър-председателят да се намеси, именно затова сме го написали до него, защото всичките ни въпроси и проблеми, които сме поставили да се решат, трябва да има и политическа воля, а не само административна. Така че очакваме да бъде направена работна група, да се включат всички заинтересовани страни, всички институции, всички администрации и да започне да се работи по поставените от нас проблеми активно, в това число да се намесят и всичките компетентни институции, като прокуратура, АДФИ ...
 
Илиана Беновска: Само уточняване, срок? Това може да продължи няколко години, Вие вече говорите за 10, г-н Константинов говори за повече!
 
Магдалена Милтенова: Ние говорим, че срокът, който сега сме предвидили, е законово установен ...
 
Илиана Беновска: Не, на тази група, която ще започне да работи евентуално?
 
Магдалена Милтенова: Едномесечен срок!
 
Илиана Беновска: Не, като започне да работи групата в какъв срок очаквате да се решат, Вие споменавате някои от проблемите, сигурно има още?
 
Магдалена Милтенова: Това са проблеми, които могат да се решат за много кратък срок от време. Един месец е твърде дълъг срок за решаване на проблемите!
 
Ивайло Константинов: Аз, ако позволите, ще допълня. Не сме чак толкова наивни да мислим, че в рамките на този месец ще се променят закони, ще се променят наредби и видите ли, от 19 февруари ние започваме да богатеем. Ние винаги сме го казвали, включително и на последната си пресконференция по тази тема, когато имаше ефективен протест, дни след него министър Московски пое съвсем конкретни ангажименти със съвсем конкретни срокове и тогава сроковете бяха в от 3 до 6 месеца. Ние в рамките на този месец очакваме наистина ясно заявено намерение от страна на правителството да работи по темата. Аз мисля, че голяма част от министрите, които бяха споменати до момента, не успяха да разберат къде е заровено кучето, какъв е точно проблемът, защото пак казвам, решението на този проблем не касае усилия, които трябва да бъдат влагани с години. Наистина разумният срок е в порядъка от 3 до 6 месеца, но това беше срок, касаещ наистина един труден проблем – направата на нова републиканска транспортна схема, ако си спомняте тогавашните протести и ангажиментите, които бяха поемани! Нова републиканска транспортна схема няма и днес 2 години по-късно, така че това е ангажимент, който също не беше изпълнен. Нещо повече, кметовете масово възлагат разписания, които не съществуват в правния мир, тоест те подписват договори с превозвачите за разписания, които са нищожни. И това е масово Ви казвам, защото съгласно Законът за автомобилните превози всеки изтичащ договор, когато договорът изтече кметът трябва да попита Министерството на транспорта това разписание в конфликт ли е със съществуващо такова, за което договорът не е изтекъл и ако е в такъв конфликт, това разписание да бъде автоматично закрито. Нормативната промяна, в частност Законът за автомобилните превози влезе в сила на 1 януари 2013 г. До момента почти 100% от проведените поръчки се провеждат без това съгласуване в противоречие със Закона за автомобилните превози. Така че отговорът ми е между 3 и 6 месеца.
 
Магдалена Милтенова: По последния въпрос, който зададохте, като конфедерация да настоящия момент не сме обобщавали информацията, която поискахте да дадем. Ще се ангажираме в най-кратки срокове да Ви я предоставим.
 
Илиана Беновска: Колко кратък срок и да Ви помоля да я изпратите до всички медии.
 
Магдалена Милтенова: В рамките на този един месец ще имате отговора.
 
Илиана Беновска: И я разпратете до всички, моля!
 
Магдалена Милтенова: Ще я изпратим.
 
Илиана Беновска: Не Ви ли е страх, че ще обърнете хората срещу вас, че ще изгубите симпатиите им, представяте ли си да спрете във всички общини линии?
 
Магдалена Милтенова: Защо ние да обърнем хората срещу нас?
 
Илиана Беновска: Защото ще им осуетите живота.
 
Магдалена Милтенова: Защо ще го направим? Защото държавата за пореден път ще абдикира. Вие като журналисти сте убедени, че от нашите действия в момента няма никакъв смисъл?
 
Илиана Беновска: Не, не съм казала такова нещо! Представям си как няма да отидат на работа, на училище, в болница и къде ли не. Такова нещо не съм казвала!
 
Магдалена Милтенова: Разбира се, защото рано или късно ще дойде момент, в който вече няма да има кой да обслужва тези линии, защото ние просто ще фалираме.
 
Себахтин Исмаил: Ако позволите, ние представляваме нашите членове пред управляващите, а не обратното. Нас ни избират нашите членове превозвачи, а не ни назначават политиците да обясняваме на целокупното население за какво иде реч. И за нас е важно когато дойде събрание на тази организация хората, нашите превозвачи, да бъдат доволни от нас. Оставяме публичното пространство на вас журналистите, на политиците и на всички останали.