Българската агенция по безопасност на храните потвърди две нови огнища на Африканска чума при домашни свине в Русенско. Едните заразени животни се намират лично стопанство в село Ценово, в което се отглеждат 5 нерегистрирани свине от общо 19 прасета. Другото огнище е в село Пет кладенци, община Бяла.

До този момент в област Русе не беше констатирано заболяването при домашни или диви свине, информират от БАБХ.
 

Отново в област Плевен беше потвърдена Африканска чума в лично стопанство в село Българене, община Левски, след получен сигнал за съмнение за болестта.

Създадени са зони на рестрикция (3 км предпазна и 10 км надзорна зони), в които са наложени мерки за контрол и ликвидиране на заразата.

Предстои принудителното умъртвяване по хуманен начин и обезвреждането на домашни свине в 3 км предпазна зона. Аналогично на вече предприетите мерки при предходните констатирани огнища, в създадените зони на ограничение в засегнатите области се провежда засилен клиничен и лабораторен надзор.

От Агенцията по безопасност на храните напомнят, че всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно.

Отново в област Плевен беше потвърдена Африканска чума в лично стопанство в село Българене, община Левски, след получен сигнал за съмнение за болестта.

Предстои принудителното умъртвяване по хуманен начин и обезвреждането на домашни свине в 3 км предпазна зона. Аналогично на вече предприетите мерки при предходните констатирани огнища, в създадените зони на ограничение в засегнатите области се провежда засилен клиничен и лабораторен надзор.

От Агенцията по безопасност на храните напомнят, че всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно


.