"Идеята на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков за прехвърляне на институтите в БАН, които се занимават с изследвания в сферите на хуманитарните и обществени дисциплини, към университети, е абсурдна и неприемлива", пише в позиция на ръководството на БАН, разпространена до медиите.
&bdquo;Изговореното предложение на министър Дянков за преместване на хуманитарните и социални науки към университетите е крайно необмислено, както от гледна точка на световната практика, така и от гледна точка на българските традиции. В структурите на големите европейски научно-изследователски центрове хуманитарните и социалните проучвания заемат значимо място&ldquo;, заявяват от академията.<br /> <br /> &quot;За разлика от университетските структури, които са дисциплинно организирани, тези в БАН все повече се структурират като проблемно ориентирани в полетата на културното наследство и идентичността, на икономическото развитие, обществените отношения и човешките ресурси. Научните архиви и сбирки, създадени в продължение на век и половина, са не само надеждна изследователска структура с методологично значение за цялата българска хуманитаристика, но и трезор, съхраняващ паметта за изчезнали вече феномени. Те ще бъдат безвъзвратно разпиляни при отделянето на хуманитарните институти от БАН&quot;, се казва още в официалното съобщение. /БЛИЦ<br />