Използването на БДСМ практики в секса се оказа полезно за здравето.

До такъв извод са стигнали специалисти, а резултатите от изследването им са публикувани в Американската асоциация на психолозите. 

Те са изучили опита на доброволци на възраст от 23 до 64 години, които редовно използват елементи на БДСМ по време на интимните си контакти. 

В резултат на това се изяснило, че тези, които са в подчинена роля, се чувстват много по-спокойни след акта, отколкото преди него. 

Доминантите след акта се чувствали по-уверени в себе си и се увеличавали творческите им способности. 

Превод БЛИЦ