Спрямо декември 2009 г. пък или само за месец нарастването е близо процент.
Равнището на безработица през януари 2010 г. е 9.90%, съобщиха от Агенцията по заетостта. Увеличението е с близо три процента и половина в сравнение с януари миналата година, когато официално регистрираните българи без препитание бяха 6,50 на сто. Спрямо декември 2009 г. пък или само за месец нарастването е близо процент. През последния месец на миналата година безработицата беше 9, 16 на сто.<br /> <br /> В страната продължава приоритетно да се търсят нискоквалифицирани кадри, казаха още от Агенцията. <br /> <br /> Заетите места през януари са с 14 432 повече в сравнение с декември, похнвалиха се оттам. Основната част са по програми за заетост &ndash; 64.1%. Най-много са заявените места по програмите &ldquo;От социални помощи към осигуряване на заетост&rdquo; и &ldquo;Асистенти на хора с увреждания&rdquo;. Техният дял е съответно 80.5% и 18.8% от заявените места. /БЛИЦ<br />