Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в конференция на високо равнище на тема „Бъдещето на труда“, която се проведе в Брюксел, Белгия. По време на дискусията бяха обсъдени предизвикателствата пред развитието на пазара на труда, влиянието на дигитализацията за възникване на нови форми на заетост, нарастващите изисквания към професионалния профил, уменията и знанията на работната сила, както и защитата на правата на работещите в контекста на динамичните промени в света на труда.

Във форума участваха председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан Клод Юнкер, вицепрезидентът на ЕК Валдис Домбровскис, еврокомисарят по заетост, социални политики, умения и мобилност Мариан Тийсен, министри на държави-членки на ЕС по въпросите на заетостта и социалната политика.

В изказването си по време на конференцията министър Петков посочи, че развитието на технологиите изисква повече инвестиции в обучения за придобиване на компетенции в областта на информационните и комуникационни технологии, както и развиване на подхода за учене през целия живот. Дигитализацията изисква прилагане на превантивни и последващи мерки за адаптиране на работната сила. Паралелно с това е важно да се предостави надеждна, ориентирана към бъдещето информация за бъдещите тенденции в търсенето и предлагането на работна ръка, каза министър Петков.

Той обърна внимание, че България взема предвид не само ползите от новите технологии, дигитализацията и роботизацията, но и предизвикателствата, които те поставят по отношение на условията на труд, организацията на работното време и безопасността и здравето при работа.

За да отговори на поставените предизвикателства, Министерството на труда и социалната политика предвижда провеждането на специализирано проучване. Анализът на очакваните промени в организацията на труда и заетостта в България ще послужи като основа за разработване на нови механизми за организация на труда и регулаторни промени, които ще гарантират, че най-значимите рискове пред защитата на правата, безопасността и здравето на работниците могат да бъдат преодолени, каза министър Петков.

Той обърна внимание, че новите реалности на икономиката и обществото на 21 век, свързани с технологични иновации, глобализация, демографски процеси, миграция предопределят ключова роля на работната сила и уменията за постигането на растеж.

За да отговорим на промените в търсенето на нови умения, трябва да продължим да развиваме подхода за учене през целия живот и да предоставяме на всички лица достъп до възможности за обучение на всеки етап и преход в кариерата и живота си, независимо от формата на заетостта. Това може да бъде постигнато чрез предоставяне на по-гъвкави и достъпни форми на учене, както на формално, така и на неформално обучение, чрез използване на иновативни методи, модулни форми и цифрови учебни средства, признаване и валидиране на знания и умения, каза министър Петков, цитиран от пресцентъра на министерството.