Националната стратегия за детето (2019-2030) е рамков политически документ, който отразява цялостната визия на българската държава и на гражданското общество за развитието на следващите поколения граждани на страната ни. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в отговор на парламентарен въпрос за публикувания за обществено обсъждане проект на Националната стратегия за детето.

,,Визията на стратегията се изразява в това всяко дете в България, на всеки етап от детството си, да живее и да развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която да гарантира неговите права и благосъстояние при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, полагащи грижи за децата'', обясни целите на документа социалният министър.

Той заяви, че подходът в стратегията следва жизнения цикъл в развитието на детето - от 0 до 18 години, като така ще се отговори по-адекватно на нуждите на децата в различните периоди на детството им.

,,Планираните мерки за децата в стратегията са включени в пет основни ключови сфери - здраве и здравословен начин на живот; семейна среда и стандарт на живот; качествено образование за всички деца; сигурна среда и достъп до правосъдие; отдих и свободно време'', обясни министър Бисер Петков.

По думите му стратегията поставя детето и неговите най-добри интереси в центъра на политиките, на програмите и услугите за децата и семействата.

,,Този подход разглежда детето, като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните", коментира министър Петков. По думите ключово за развитието на децата е изграждането на умения за учене, за правилно изразяване на български език, за общуване на чужди езици, за изразяване чрез творчество, за развитие на инициативността и предприемачеството, за обучение по природни науки, математика и ИКТ, и за изграждане на социални и граждански компетентности.

,,Процесът на създаването на стратегията беше прозрачен, с желание да се отчетат мненията на колкото е възможно повече заинтересовани страни. Беше чуто и мнението на децата - чрез Съвета на децата към ДАЗД, и със съобразяването на резултатите от социологически проучвания'', добави социалният министър.

,,Проектът на стратегията предизвика голям обществен интерес и много са постъпилите становища по него'', напомни Петков. Той коментира, че "стратегията няма как да отнеме родителските права и си поставя за цел да подпомогне родителите при отглеждането на децата".