Пандемията от коронавирус показа, че има области от медицината, които трябва да бъдат извадени от т.нар. пазарни механизми в здравеопазването. Това коментира пред БТА бившият директор на болница "Пирогов" доц. д-р Спас Спасков.

По думите му, инфекциозните отделения трябва да преминат на държавна издръжка, както епидемиологията. Изводът е продиктуван от нетрайния характер на инфекциозните болести.

"Има ситуации, в които е налице силно завишаване на ползването на инфекциозните отделения, както сега. В други моменти обаче, то е изключително ниско. Затова пазарният механизъм доста трудно би могъл да работи в такъв тип звена", смята д-р Спасков.

Според него, е необходимо да се разграничат инфекциозните болести от тези с по-планов характер.

"Не е ефективно развитието на хирургични звена във всички болници в страната", твърди още д-р Спасков. По думите му, спокойно може да се концентрират нуждаещи се от хирургична интервенция в определени звена, където ще има и по-висока квалификация на персонала, и възможност за много по-добро лечение на пациентите.

"Подобен механизъм обаче, не работи добре при инфекциозните заболявания и трябва да се обърне внимание. Освен това, е необходимо да има и подготовка в страната за поемането на болни не само в инфекциозните отделения", посочи д-р Спасков.

По думите му, повечето големи болници са формирали част от своя капацитет в полза на лекуване на коронавируса.