Неделинското село Еленка е с много малък брой жители, разпокъсани са и този критерий директно ни изключва опцията за финансиране, което е много жалко за нашето население. Това каза пред камерата на БНТ Любомир Славейков.
Той е собственик на къща за гости. Заради липсата на вода за повече от месец, през миналото лято мъжът се принуждава да отмени предварително резервирано сватбено тържество. Така малкият му семеен бизнес търпи сериозни загуби.

Критерии за брой жители спъват възможността Неделино да реализира проекти за водоснабдяването на 12 села. Общината няма възможност сама да осигури финансиране, тъй като е сред най-задлъжнелите в страната. При годишен бюджет от пет милиона и половина в момента кредитори са предявили вземания за над 7 млн. лева. Така Неделино попада в черния списък на министерство на финансите.

Във всички села в Неделино водоизточниците са чрез изградени каптажи, а не през помпени станции или сондажи. Голяма част от мрежата е с интернитови тръби. За да помогне на хората, местната власт изготвя проекти по програмата за развитие на селските райони за близо 6 млн. В това число и за нови улици. Класирането на общината обаче е обречено, защото броят от около 300 постоянни жители в населено място не покрива изискванията на фонд „Земеделие”.
Трябва да преоценят и да преразгледат нашите предложения, за да намерят финансиране, каза кметът на Неделино Боян Кехайов.

„Ние и тази година през месец декември обявихме бедствено положение поради липса на вода в населените места. Говорим за развитие на туризъм, говорим да задържим младите хора, но без вода няма как да го направим. Живеем в планината, а чешмите ни са сухи“, добавя Кехайов.

Пак заради изискване за определен брой население общината губи и европейски проект за опазване на символа на града – църквата Света Неделя. Храмът е най-големият в Източните Родопи и обслужва цялата околност.