Това сочат резултатите от глобално проучване на IBM
България, Румъния и Сърбия са в Топ 10 на света по открити работни места от чуждестранни инвестиции, показва проучване на IBM. Според годишния доклад „Global Location Trends”, глобалната корпоративна инвестиционна активност продължава да се задълбочава, като отваря потенциал за нов растеж и просперитет за все повече хора, отколкото когато и да било преди, съобщава TechNews.bg. Мултинационалните компании увеличават размера на своите вложения и фокусират вниманието си върху голям брой развиващи се страни, които са се превърнали в сериозни съперници за привличането на инвестиции, твърди докладът.

Държавите от Югоизточна Европа все повече се възприемат като алтернатива на традиционните източноевропейски "горещи точки". Според експерти на IBM, значителна част от инвестициите вече се насочват към редица държави, които преди са били "извън картата" за чуждестранни инвестиционни проекти. Това е свидетелство за акцента, който развиващите се пазари поставят върху изграждането на своята инфраструктура, за да насърчат икономическия си растеж.ю

Като цяло, най-много нови работни места от чуждестранни инвестиции са били създадени в областта на транспортното оборудване (основно автомобилната и космическата индустрия) - 200 000 в световен мащаб. САЩ е водеща дестинация за инвестиции в този сектор, с 22 000 нови работни места и се нарежда на второ място след Мексико, където са разкрити почти 26 000. На второ място по разкриване на работни позиции се нарежда секторът на електрониката, където са били създадени 190 000 нови места. На трето място остават информационно-комуникационните технологии със 180 000.

Секторът на възобновяемите енергийни източници също много бързо се превръща във важен отрасъл на индустрията. Подсекторът на слънчевата енергия става мощен двигател на икономическото развитие в много региони по света с почти 15 000 нови работни места, създадени от чуждестранни проекти. САЩ продължава да бъде водещата икономика за създаване на работни позиции по света. Американските компании са генерирали 25% от общо 1,2 милиона работни места, създадени чрез чуждестранни инвестиции през 2007 г. Следват Япония и Германия, съответно с 12% и 11% от общия брой. Индия и Китай постепенно увеличават своята роля в генерирането на нови работни места. Заедно те са създали 6.5% от работните места в света за 2007 година, сочи проучването на IBM. /БЛИЦ