България, заедно с Чехия, Словакия, Унгария и Полша влезе сред проблемните държави в изразходването на европарите по линия на кохезионния фонд на ЕС. Това стана ясно, след като Европейската сметна палата представи годишния си доклад за 2007 година.
В него палатата изтъква необходимостта от подобрение на контрола при управление на европарите и препоръчва опростяване на процедурите за получаването им.


В годишните доклади на сметната палата ЕС анализира как са били харчени европарите, има ли нередности и съответно дава препоръки.

Според отчета през 2007 г. разходната част на бюджета на Европейския съюз е надхвърлила 100 милиарда евро, като най-големите пера са за земеделие и природни ресурси - над 51 милиарда евро и по линия на кохезионната политика на съюза - 42 милиарда.

Според анализа на Европейската сметна палата най-засегнатите от нередности области са свързани с разходите по кохезионната политика. По изчисления на палатата става дума за средства от порядъка на около 4,5 милиарда евро, за които има съмнения или забележки за правилното им харчене.

В областта на средствата за селско стопанство Европейската сметна палата смята, че равнището на нередности и грешки по различните проекти, е все още високо. Заедно с това палата отчита, че големият процент грешки идва и от сложността на правилата. /БЛИЦ