Родопчанин „потъна“ с 68 550 лева при опит да купува акции на Американската фондова борса чрез посредници, които обаче нямали лиценз за подобен род операции, пише Родопи 24.

Сигнал за предполагаема измама от страна на фирмите пък е подаден в прокуратурата в Смолян. Жителят на областния град потърси и правата си в съда.

Всичко започнало в началото на годината. Със смолянчанина се свързала жена, която се представила за служител в дружество, развиващо дейност с благородни метали и скъпоценни камъни. Тя предложила сключване на договор за финансови услуги и посредничество при търговия с ценни книжа на Американската фондова борса.

След обяснения за сигурността на дружеството, от фирмата изпратили чрез куриер договор за извършени финансови услуги. В него изпълнителят се задължавал да осигури извършване на финансови услуги, които по естеството си представлявали инвестиции на финансови и капиталови пазари.

Първоначално смолянчанинът бил убеден да изпрати 1000 лева за закупуване на акции от компания. Комуникацията с посредника се осъществявала по Вайбър. Дни по-късно получил предложение за сключване на изгодна сделка с акции на друга компания, за които при закупуване на пакет от 5000 щатски долара се предоставял бонус.

Били изпратени 8100 лева, а по-късно и още 2 450 лв. Всички средства се превеждали по банковата сметка на друго дружество, със същия предмет на дейност-„работа с благородни метали и скъпоценни камъни“. Дни по-късно били преведени на два пъти сумите от 30 000 и 27 000 лева. За всички тях смолянчанинът получавал уверение, че са закупувани акции и други финансови инструменти.

В действителност обаче такива сделки не били сключвани, тъй като дружествата нямали лиценз да извършват дейност на инвестиционен посредник. Това станало ясно и при проверка на публичния регистър на Комисията за финансов надзор. Липсата на лиценз пък превръщал договора в нищожен. Когато родопчанинът си поискал парите обратно, те му били отказани с мотив, че трябва да плати още 37 800 лева.

След като разгледа иска, съдът в Смолян осъди дружеството, на което са превеждани парите, да върне цялата сума в общ размер на 68 550 лева.
Двете фирми са регистрирани в Пловдив и София, едната е с капитал от 100 лева, другата с 5000 лева.