В България над 100 000 души са засегнати от различни форми на деменции, като почти половината от тях са с болест на Алцхаймер.
В България обаче лекарствата за домашно лечение на лицата с болест на Алцхаймер и сходни заболявания не се реинбурсират.&nbsp;У нас липсват на адекватни социални политики и услуги за болните от Алцхаймер и други форми на деменция и техните семейства.<br /> <br /> Това алармираха от организациите Гражданско сдружение &bdquo;Алцхаймер България&rdquo; и Фондация &bdquo;Състрадание Алцхаймер&quot; в навечерието на 10 декември &ndash; Международен ден на правата на човека. Кампанията&nbsp;тази година е за по-добри услуги и защита на правата на болните от Алцхаймер и Деменция и техните семейства.<br /> <br /> В рамките на застъпническа кампания &bdquo;Няма време за губене&rdquo;, с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт &bdquo;Отворено общество&rdquo; &ndash; София двете организации обединяват усилията си за повишаване обществената чувствителност по проблемите на болните и техните семейства и за предложения за адекватна защита на правата им, за качествени и достъпни социални и здравни услуги в България. <br /> <br /> Да се изработи и да влезе в сила Национален план за действие в областта на Алцхаймер и други форми на демeнция, който да бъде обезпечен финансово, призовават от двете организации. От там апелират към институциите&nbsp;да се прекрати дискриминационната практика към лицата с деменции, като се включи медикамент за забавяне развитието на болестта в списъка с лекарствата за реимбурсиране, както и да се осигури социална защита на уязвимите хора с деменция.<br /> <br /> Предвижда се провеждане на първото за страната социологическо проучване на социално-икономическата цена на болестта, която плащат семействата на болните от Алцхаймер и други форми на деменция. Четири срещи с представители на местната и централната власт и НПО ще бъдат проведени в Пловдив, София, Тополовград и Варна до края на месец май 2011 г. Предстои издаването на нови информационни материали за болестта и за правата на болните от Алцхаймер. <br />