Висшият съдебен съвет реши, че главният прокурор Борис Велчев ще трябва предложи увеличаване на щата на Районната прокуратура в Царево и да посочи заместник на и.д. ръководителят й - Катя Евтимова, която беше намесена в скандала с магистрати, чийто деца са получили право на строеж като нуждаещи се в Приморско.
В Районната прокуратура в Царево освен Евтимова работят още двама души - един прокурор и досегашният председател с изтекли два мандата, който е бил бивш юрист консулт на предишния кмет на Приморско, и който е отказал пред ВСС да заеме длъжността ръководител на прокуратурата.<br /> <br /> <br /> ВСС е получил писмо от Катя Евтимова, в което тя е изложила своите съображения по случая.<br /> <br /> На предишното си заседание ВСС избра Евтимова за ръководител на районната прокуратура в Царево, въпреки че името й беше замесено в скандала с имотите на магистратите по Черноморието.