От 10.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Министерския съвет. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Ще бъде разгледан доклад на МВР за план за логистично обезпечаване на Национална специализирана полицейска операция за превенция и противодействие на битовата престъпност в Република България.
Темата бе повдигната на редовното заседание на МС в сряда от Борисов. "Ще сложим по полицай в село или на две села. След като пристигнат новите автомобили на МВР, по-старите ще ги закараме в селата. Тези коли, които ще подменим в големите градове, ще вършат прекрасна работа в по-малките райони", каза Борисов.

В официален документ на МВР се посочва, че понятието „битова престъпност“ е съвкупност от престъпни посегателства, насочени срещу личността и имуществото на гражданите. В нея се включват кражбите, посегателствата срещу МПС, грабежите, престъпленията, свързани с наркотици, и умишлените убийства. Към понятието „битова престъпност“ могат да се включат и други престъпления, които поради своята масовост са проблем за конкретни населени мeста.

Битовата престъпност или още „конвенционална престъпност” (conventional crimе) е понятие което практиката въвежда, за разграничаване от „организираната престъпност” (organized crime).

Сред основните фактори за значимост на битовите престъпления е тяхната масовост. По-голямата част от престъпленията, извършвани по света са именно такива. В национален мащаб от около 120 000 регистрирани престъпления годишно в нашата страна, делът на битовата престъпност е над 85%.

Стотици хиляди български граждани са претърпели финансови и материални загуби, изпитали са страдания и унижения, гражданските и човешките им права са били нарушени.

Вредните въздействия за обществото в резултат на този вид престъпления са изключително тежки и проблемът с ефективното противодействие на битовата престъпност следва да се разглежда и в контекста на националната сигурност.

Според редица изследвания у нас и по света, при организирането на работата срещу битовата престъпност следва да се отчитат и високите нива на латентност. Латентността е отчетлив показател, че е налице по-сериозен проблем. Полицията често разполага с ограничена информация за реално случващите се посегателства срещу личността и имуществото на гражданите. Много от хората не съобщават за извършени престъпления спрямо тях или техни близки, защото не смятат, че полицията може да им помогне или считат, че не иска да помогне, особено когато предметът на престъплението е с ниска или незначителна стойност.

В резултат на анализа на състоянието на средата за сигурност, на състоянието и способностите на МВР, както и на основата на изследваните добри практики в партньорски държави, се отчита необходимостта от въвеждане на система от мерки за устойчиво намаляване нивата на битовата престъпност у нас.

Изведените насоки на работа на министерството за постигане на трайни резултати при противодействието на битовата престъпност, са в следните основни направления:

Ефективна превенция на престъпността.

Активно сътрудничество с гражданското общество, с частните охранителни и застрахователни фирми, както и с органите на местната власт.

Интегритет на служителите на министерството.

Повишаване на способностите на МВР.

Ръст на доверието на гражданите към министерството. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ