Асоциация на българските села (АБС) приветства изявлението на Премиера Бойко Борисов за реализирането на постоянно полицейско присъствие в селата и предоставяне на около 500, макар и употребявани патрулни коли на полицията, за подобряване средата на сигурност в селските региони. Това пише в официална позиция на АБС изпратена до медиите, която публикуваме без редакторска намеса.
Това е стъпка в правилната посока, която трябва да се реализира ефективно възможно най-скоро. Важното решение ще бъде оценено от населението в селските региони, което през последните години изпитва задълбочаващи се проблеми свързани с битовата престъпност и опазването на селскостопанската реколта. Инициативата за засилено полицейско присъствие и патрулиране в селата, следва да е съобразена със спецификите на отделните региони, броят на населението в селата, наличието на земеделски стопанства, потенциално застрашени обекти и др.

Мерките, които сега се предприемат следва да бъдат комплексни и с дългосрочна визия, а именно да включват: план за създаване на системи за видеонаблюдение; специализирана база данни с потенциално опасните лица, която да се захранва и от страна на селските кметове; инициативи за сформиране на доброволчески отряди по селата в случай на екстремни нужди.

Във връзка със засиленият бежански натиск в пограничните селски региони и постоянно увеличаващият се наплив от нелегални емигранти, част от които се крият в селата, позицията на АБС е, че следва да се проведат специализрани кампании в най-рисковите общини, на които да бъдат набелязани мерки за сътрудничество между местното население, местната власт, граничните власти и полицията.

Чрез експертно обсъждане от тук нататък е важно да се дефинира ефективния начин за прилагането на предложеното постоянно охранително присъствие в селата, като се вземат под внимание следните акценти: - национално райониране съобразно гъстотата на населените места и населението в селата - поетапно въвеждане на интегрирани системи за видеонаблюдение - старт на разработване на електронна система за аналитичност по отношение на рисковите фактори и групи в селата - ясно определяне на приоритетите в отговорността за охраната в селата, а също ролята на общините и кметовете на села в този процес - технологично и кадрово обезпечаване на нужните охранителни дейности", завършва писмото.