През 2020 година отбелязваме 100 години от членството на България в Международната организация на труда. Това са 100 години усилия и много работа в подкрепа правата на трудещите се. Това заяви във видеообръщение премиерът Бойко Борисов. 

"Ще продължим да ги развиваме и надграждаме, защото достойният труд не е даденост, а изисква усилия на всички нас - правителства, социални партньори и цялото общество. Днес, на преден план излиза важната роля на тристранния диалог и сътрудничество в търсенето на ефективен отговор на кризата, породена от COVID-19", съобщи министър-председателят.

"Заедно сме изправени пред сложната задача да запазим работните места и доходите, като същевременно гарантираме безопасността и здравето на населението.

България направи много в тази насока от началото на пандемията. Това заявих по време на участието ми чрез видеообръщение в Глобална среща на високо равнище посветена на COVID-19 и света на труда, организирана от International Labour Organization.

В събитието участваха много световни лидери и имахме възможността за обсъждане на предизвикателствата, породени от кризата с коронавируса, и отговорите на държавите и международните организации", заяви още Бойко Борисов.