257 изследвания ще направи Националният статистически институт (НСИ) тази година според утвърдената от правителството Национална статистическа програма за 2010 г.
Кабинетът прие отчета за дейността на статистическия институт и органите на статистиката през 2009 г. и националната статистическа програма за 2010 г. <br /> <br /> През септември започва пробно преброяване на населението и жилищния фонд в страната, което ще обхване 0,5% от гражданите или около 35 хил. души. То ще бъде част от&nbsp;подготовката за преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. <br /> <br /> Изследването ще осигури&nbsp;информация за&nbsp;процесите в демографията, социалната област и&nbsp;бизнеса. <br /> <br /> През март ще бъде извършено и преброяване на земеделските стопанства.<br /> <br /> <br /> За първи път през тази година ще бъде направено пилотно изследване за потреблението на енергия от домакинствата, използването на електронната търговия от бизнеса и др. Друга важна информация, която НСИ ще събира, е за физическото възпитание и спорта.<br /> <br /> /БЛИЦ