От „Булгартабак - Холдинг“ АД излязоха с официална позиция за негативната медийна кампания, която се провежда срещу тях.
Ето какво написаха от фирмата: 

До
Г-н Румен Радев
Президент на Република България
 
До
Г-жа Цвета Караянчева 
Председател на 44-тото Народно събрание
 
До
Председателите на Парламентарни групи в 44-тото Народно събрание
 
До
Европейската Комисия
 
До
Европейската служба за борба с измамите
 
Копие:
Г-н Сотир Цацаров
Главен Прокурор на Република България
 
 
ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ
 
           От „Булгартабак - Холдинг“ АД, с адрес гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, представлявано от изпълнителните директори Владимир Жеков и Радослав Рахнев
 
          Относно: Публикувано на 30.11.2017г. Писмо от Христо Иванов, Председател на политическа партия „Движение Да България“ до горепосочените лица и институции,  свързано с „Булгартабак“.
 
           Уважаеми Госпожи и Господа,
           В отговор на публикуваното на 30.11.2017г. Писмо от Христо Иванов, Председател на политическа партия „Движение Да България“, изпратено до вас, заявяваме следното:
           През последните години „Булгартабак - Холдинг“ АД, въпреки че е публично дружество, е изправено пред безпрецедентна по своя характер негативна медийна кампания, основаваща се изцяло на инсинуации, които нямат нищо общо с действителното фактическо положение, но които целят, както да увредят реномето и пазарите на холдинга, така и да осигурят поводи за атакуване на легитимните държавни органи и институции в България. Организатори и изпълнители на тази кампания са медиите, свързани с бизнесмена Иво Прокопиев и кръга „Капитал“, неправителствени организации, получаващи финансиране от чуждестранни фондации, както и поставени в зависимост от тях български политици и политически партии. Особено активна тези дни е политическа партия „Движение Да България“, начело с нейния лидер Христо Иванов. Свидетели сме на публично свързване от тяхна страна на името на „Булгартабак“ с твърдения за контрабанда, участие в нерегламентирани контакти, неясна собственост, включително инсинуация за връзки с терористични организации. Нещо повече, организират се среднощни провокации, внасят се писма в Народното събрание, настоява се за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента и други напълно несъстоятелни действия.

           Това свое поведение „Движение Да България“ и Христо Иванов обосновават формално с цитиран доклад на турската служба за борба с организираната престъпност и контрабандата (KOM) от 2016г., както и с изявления на бившият банкер Цветан Василев, понастоящем подсъдим в България като организатор на престъпна група за източване на активите на „Корпоративна търговска банка“.
           На първо място, следва да се има предвид, че „Булгартабак - Холдинг“ АД е публично дружество в държава член на Европейския съюз, акциите на което се търгуват на фондовия пазар и което периодично е задължено да разкрива пред регулаторния орган - Комисията за финансов надзор, всяка съществена информация, свързана с дейността си. От друга страна, всяка невярна или заблуждаваща информация, разпространена публично, е в състояние да навреди изключително много върху реномето на дружеството и да се отрази върху пазарната му капитализация.

           Игнорирайки този факт, кръгът „Капитал“ и „Движение Да България“, целят, без оглед на последиците, които могат да имат техните действия, да унищожат „Булгартабак“, като истината за тях не е от значение, законите в България също, а съдбите на хиляди работници в дружеството и на заетите в тютюневия сектор в страната, на практика се оказват заложени на карта, заради лични и политически интереси на лицата Иво Прокопиев и Христо Иванов. Няма да ни изненада, ако същите лица действат и в полза на икономически интереси на чуждестранни конкуренти на „Булгартабак“. 

           Подобно поведение изисква незабавен и адекватен отговор, като считаме, че е дошло времето нещата да се назовават с истинските им имена, на лъжите да бъде отговорено с истина, ако искаме българският бизнес да бъде запазен, а законите да важат за всички.
           В Писмото от 30.11.2017г. на „Движение Да България“ се използват два основни момента с цел манипулация и създаване на невярна представа за дейността на „Булгартабак“: 1. Приватизацията на дружеството била непрозрачна, както и свързана с участие в собствеността на политически лица и 2. Участие на „Булгартабак“ в контрабанда на тютюневи изделия.
           Първо, при приватизацията на „Булгартабак“ през 2011г., на държавата беше заплатена ефективно цена от 220 милиона лева, за собствеността върху 79.83% от капитала на дружеството, което определя сделката като успешно извършена приватизация. Бяха погасени 20 млн. лева стари задължения, като в петгодишния следприватизационен период всички поети ангажименти бяха изцяло изпълнени. През годините въпросът за собствеността непрекъснато е използван от кръга „Капитал“ за манипулация на общественото мнение, като по тази тема са се упражнявали не един и двама негови „говорители“. Собствеността на дружеството многократно е декларирана от наша страна пред регулаторните и други компетентни органи, като е била обект и на проверки от тяхна страна. Между собствениците няма присъствие на български депутати или политици. 

           Второ, всяка инсинуация или твърдение за участие на „Булгартабак“ в контрабандни канали, включително на територията на Република Турция, е напълно невярно. Дружеството никога не е изнасяло своя продукция за контрагенти от Турция и това е лесно проверим факт. В посочения документ от КОМ също никъде не се споменава, че „Булгартабак“ участва, със свои действия по какъвто и да било начин, в контрабанда на цигари на територията на Турция. Евентуални нерегламентирани продажби от страна на трети лица на цигари с марките на „Булгартабак“ в която и да е държава, не може формално и необосновано да се вменява във вина на дружеството. Напълно съзнателно обаче от „Движение Да България“ и лично от страна на Христо Иванов, невярно се внушава, че едва ли не този доклад повдига съмнения за криминални дейности, свързвани с “Булгартабак” и за отказ на българската прокуратура и служби за сигурност да реагират адекватно.

           Следва да припомним, че „Булгартабак“ е обект на редовни проверки от митническите и данъчните органи, при които не са установявани каквито и да било предпоставки или данни за нерегламентирано производство на цигари. През 2015г. беше проведен 6-месечен непрекъснат мониторинг на целия производствен процес, по време на който също не бяха открити нарушения.
           „Булгартабак“ е проверявано многократно от прокуратурата и органите на полицията, включително и по сигнали, подавани от самото дружество, при които проверки името на „Булгартабак“ никога не е било свързвано с данни за участие в нерегламентирани канали за търговия с цигари или с каквито и да са други неправомерни действия.

           Всеки килограм тютюн и всяка кутия цигари, произведени от „Булгартабак“, се контролират и върху тях са платени всички данъци и акцизи. Само за периода 2011-2017г. „Булгартабак“ е платил на държавата публични задължения за 5,1 млрд. лева, както и са изкупени български тютюни за над 105 млн. лева, с което е осигурено препитанието на десетки хиляди тютюнопроизводители и техните семейства.
            „Булгартабак“ е инициатор и основен участник в съвместната кампания на Министерство на финансите, Агенция “Митници”, “Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010” и “Асоциация на производителите на ориенталски тютюни”, насочена против контрабандата на тютюн и тютюневи изделия, като подкрепя изцяло всички мерки на държавата, водещи до ефективното й ограничаване.
            Тези факти, строгият контрол върху продукцията на дружеството и откритата позиция, която винаги сме имали по отношение на нерегламентираните и незаконни търговски практики в сектора, ясно показват, че не съществува възможност „Булгартабак“ да продава контрабандно своите цигари на българския или международния пазар (скрито, без да плаща данъци и акцизи или без да отчита реално получени приходи). Такава възможност съществува единствено в изкривеното възприятие на авторите на тази манипулация. Дейността на „Булгартабак“ е напълно прозрачна, а дали същото може да се каже за приватизационните сделки с участието на Иво Прокопиев и за бизнесите на управлявания от него кръг „Капитал“, станали нарицателно за „бандитска“ приватизация и финансови машинации.  
            Независимо от безспорните факти, атаките срещу „Булгартабак“ едва ли ще престанат, защото инициаторите на негативната кампания не се интересуват от истината.

            Категорично заявяваме, че сме готови да отстояваме пред обществото репутацията и доброто име на „Булгартабак“ и няма да позволим на група манипулатори, „професионални“ протестъри, финансирани от чуждестранни фондации, на група „приватизатори“ на националното богатство, които работят изцяло срещу интересите на обществото, да употребяват името „Булгартабак“ за осъществяване на нечистите си намерения.

            Няма да позволим също на хора, като Христо Иванов, който не работи и съществува единствено благодарение на чуждестранни грантове, публично известен със създадения от него като министър на правосъдието административен хаос в повереното му ведомство, в което и до днес не е ясно кой и какви документи е подписвал, да мародерстват върху истината и да манипулират общественото мнение.
            Няма да позволим, защото „Булгартабак“ е отговорна българска компания, която работи честно и спазва закона.
 
 
 
                                                          
            Владимир Жеков                                                                Радослав Рахнев
            изпълнителен директор                                                      изпълнителен директор